Valdymo struktūra

MA-URI.LT asociacijoje veikia trys pagrindinės struktūros, kuriose yra priimami sprendimai, keliami tikslai bei užtikrinamas tikslų įgyvendinimas, veiklos vykdymas. Žemiau paveikslėlyje pavaizduota Asociacijos valdymo struktūra remiantis Įstatų IV punktu.