Raimonda Mažeikaitė

Raimonda Mažeikaitė

MA-URI® mokymai

MA-URI® prisilietimo meno sesijos

MA-URI® Šviesos šokių sesijos

Raimonda Mažeikaitė
+370 614 06039
raimonda@ma-uri.lt
FB: MA-URI Mokymas
MA-URI.LT asociacijos narė 

Esu sukaupusi ilgametę kompetenciją žmogaus sveikatos, sveikos gyvensenos srityse. Virš 20 metų dirbu kineziterapeute, esu gerai susipažinusi su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos sistema ir per 20 metų praktikuoju MA-URI savigydos sistemos siūlomą pagalbą žmogui apimant visus jo sveikatos lygius (fizinį, emocinį, mentalinį, dvasinį). Nuolat gilinuosi į tai, kaip gyveno, gydė mūsų protėviai, kas juos įgalino, kaip jie sugebėdavo išgydyti neišgydomas ligas. Nuo 1998 metų vedu pirmos pakopos MA-URI® mokymus. Kvalifikaciją mokyti MA-URI® ir atlikti MA-URI® Prisilietimo meno sesijas bei Šviesos šokių sesijas patvirtinantys sertifikatas ir ilgalaikės praktikos (neterminuota) licensija pavaizduoti žemiau.  

Dalinuosi prisilietimo prie krūtinės fragmentu. Muzika iš Guardian Angels ~ Peaceful Music ~ Harvey Summers. Taip pat kviečiu pasiklausyti Žinių radijo laidos, kur dalinuosi žiniomis apie MA-URI savigydos sistemą ir žmogaus sveikatą.

Viena stipriausių MA-URI® sesijų yra Šviesos Šokių  sesija [angl. astral session]. Jos metu klientas guli ant stalo, o praktikuotojas šoka specialius MA-URI® šokius aplink jį, neprisiliesdamas prie jo kūno. Tai yra dvasiniai transformacijų šokiai, atliekami specialiose pozicijose panaudojant Dieviškosios geometrijos paslaptis. Šokant šiose pozicijose aplink masažo stalą, ant kurio guli klientas, sukuriamas ypač aukštų dažnių energijos laukas, įgalinantis klientą pasiekti aukštų dažnių būseną. Sesija trunka nuo 40 min iki 1,5 val. Jos metu praktikuotojas tarsi energijos „generatorius“ šoka, o tuo tarpu klientas, tarsi „magnetas“, priima. Galbūt mūsų protams ir sunku patikėti, kad tokia bekontaktė šokio sesija gali būti itin stipri ir veiksminga žmogaus savijautos ir gyvenimo gerovės kūrime. Šiuolaikinis mokslas, kvantinė fizika, jau plačiai kalba apie tai, kaip veikia aukštų dažnių energijų laukai. Galite pasiklausyti Joe Dizpensos paskaitų youtube apie juos. 

Selestinos Navickaitės atsiliepimas apie patyrimą, išgyventą Šviesos šokių sesijos metu „Iš širdies į širdį“.

Ačiū, mylima Raimonda, už žodžiais nenusakomą patirtį, kuria mane apdovanojai.. Už ypatingą Astralinio- Šviesos ir Meilės Šokio- MA-URI sesiją. Kur neliesdama mano kūno palietei visą mano esybę. Kur Šviesos sparnais, švelnaus šokio ritmu, atviros, mylinčios širdies virpesiais išmylavai visus būties lygmenis.

Ši sesija buvo nebylus kvietimas užmegzti gilų ryšį su savimi. Sulėtinti tempą, įsiklausyti, pilnai išgyventi akimirką- Dabar. Pajusti savo dieviškumą, klausytis energijos, švęsti savo tobulą grožį. Matyti širdimi. Tik širdies šviesoje nelieka problemų, nelieka neigimo, nelieka skausmo, nelieka prieštaravimų. Nutyla protas, prabyla širdis. Išnyksta dirbtinumas, lieka tik jausmas- esu tikra, esu dieviška, esu autentiška. Tik tyras džiaugsmas ir begalinis tikėjimas savimi. Gyvenimas jau nebėra kova, jis- džiaugsmingas šokis, šventė. Visa būtis – palaiminga. Myliu be jokių priežasčių, nieko konkretaus - tiesiog myliu... Galiu būti tokia, kokia noriu būti pagal savo tikrąją prigimtį. Gyventi širdimi, išreikšdama manyje slypintį materialios egzistencijos grožį. 

Mano kūnas- materijoje slypinti dvasia. Jis atsiliepia, reaguoja į mano vidinę būseną. Kiekviena ląstelė atsipalaiduoja, pražysta paliesta mylinčios Širdies spindulių. Kiekvienas atomas skamba džiaugsmu. Kiekvienas kūno milimetras atsipalaiduoja, paleidžia įtampas, skausmus, kuriuos iki šiol saugojo savyje. Tampa lengvas ir skaidrus. Visa savimi jaučiu, kokia galinga yra mylinčios širdies šviesa. Nors akimis nematoma, tačiau stipriai juntama. Tokia didybė ir kartu toks paprastumas... 

Žodžiais šios patirties neįmanoma išsakyti, tai galima tik pajausti savimi. Ačiū Tau, Raimonda, kad padėjai man tai pajusti. Tai, ką Tu darai, yra dovana žmogui...

- - -

Šiuo metu renkama nauja studentų grupė I dalies mokymams.

- - - 

MA-URI® mokymo idėjinė struktūra:

Fizinės realybės įvaldymas. Skiriamas dėmesys fizinio kūno sustiprinimui, mokoma meistriškai suktis buities reikaluose, atrasti džiaugsmą juose. Mokoma MA-URI šventų šokių, MA-URI principų bei filosofijos, atliekamos meditacijos ir kita veikla fiziniam kūnui stiprinti, puoselėjami sveikos gyvensenos principai. Taikomos šiuolaikinių mokslininkų žinios apjungiamos su tūkstantmete senolių išmintimi.

Emocinės realybės įvaldymas. MA-URI įrankių pagalba drįstama pažvelgti į tamsiausias savo sielos kertes: į baimes, pyktį, neapykantą, kerštą, prievartą ir kt. ir nauju suvokimu jas išgydyti, padėkojant už patirtis ir visam laikui nusimetant iki tol nešiotas naštas. Tampama savo emocijų šeimininku.

Dvasinės realybės įvaldymas. 4-5 savaičių trukmės mokymai vyksta tik Naujoje Zelandijoje (maoriškai Aotearoa) šventuose maorių namuose Marajose. Mokymus veda Katja ir Hemi Fox. Čia mokomasi MA-URI prisilietimo meno, dėmesys teikiamas gilesniam suvokimui, maldai, šventumui, susijungimui su Motina Žeme ir Tėvu Dangum, ir kt.

Tik po to, kai baigiama Mokymo programa, suteikiama LICENCIJA dirbti savarankiškai atliekant prisilietimo meno sesijas (angl. Bodywork). Norint užbaigti visą MA-URI Instituto mokymą, studentai turi paruošti dvejus baigiamuosius darbus, kurių užskaitymas suteikia teisę įgyti ilgalaikę praktikos licensiją.

- - -

Raimondos kvalifikaciją mokyti MA-URI® ir atlikti MA-URI® Prisilietimo meno sesijas patvirtinantys sertifikatas ir licensija:

     

© Ma-uri institutas  |  Versija spausdinimui  |    |  prisijungti
MA-URI