Naujienos

Naujienos

Tikėjimo ir pažinimo medis lietuviui simbolizuojantis nepertraukiamą pasaulio raidą, ilgaamžiškumą, stiprybę, tęstinumą, atsparumą, sveikatingumą, amžinybę. Medis, savo šaknimis, kamienu bei lapija nuo seno atkartojantis Gyvybės medį.  Dievų buveinė ir miško dvasių namai. Po jo šakomis mūsų ainių garbinti senovės dievai, kūrenta šventoji ugnis. Tai medis – tarpininkas tarp dangaus ir žemės, mūsų – lietuvių – globėjas ir užtarėjas.

– Ąžuolas –


Dūkštų ąžuolyno senbuvis

Gegužės 13 d. įvairiose Lietuvos vietose vyko visuotinis ąžuolų sodinimas, skirtas stiprinti kiekvieno lietuvio ryšį su savimi, gimtine, skatinti bendrystę. Ne pelno siekianti organizacija VšĮ „Milijonas ąžuolų” subūrė daugybę tautiečių prisidėti prie iniciatyvos „Milijonas ąžuolų Lietuvai“, kurioje su atsidavimu ir įkvėpimu sudalyvavome ir mes.

MA-URI bendruomenė Neries regioninio parko Dūkštų ąžuolyne pasodino savo ąžuoliuką, linkėdama bendruomenei vienybės, dėkingumo, išminties, dvasinio augimo. Buvo nuostabu kartu su susirinkusiais žmonėmis giedoti Lietuvos himną, dainuoti lietuvių liaudies dainas, stebėti suaugusiųjų ir vaikų šypsenas, išgyventi prasmę.

  
(kairėje) Danutė ir Jurgita puošia ąžuolėlį - (dešinėje) sodinimo darbai su Sigita, Audrone ir kt.

Prigyk prigyk ąžuolėli,
Žaliuok žaliuok dievmedėli.

Skleiski šakeles aukštyn ir platyn,
Leiski šakneles gilyn ir storyn.
Te kiekvienas atėjęs prisės,

Stiprybės, išminties pasems,
Laimę ir meilę atras.

Sigita Masalskienė


Visi kartu esame daugiau

„Mes kvėpavome vienu kvėpavimu, širdys plakė vienu ritmu, tarsi būtume sujungti į vieną. O ir buvom! Mus sujungė milijono ąžuolų sodinimo idėja ir visi jautėme didžiulį pasididžiavimą, kad savo gimtą šalį galim papuošti ąžuolais, kad mes esam lietuviai.“ – patyrimu dalijasi MA-URI.LT asociacijos valdybos narė Danutė Naujalienė. „Iki  šerdies jaudino traukiama daina Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos. Ši daina įgauna visai kitą prasmę dainuojama ąžuolų sodinimo vietoje – ji sujungia, leidžia pajusti stiprų bendrystės jausmą su kitais, su gamta, su Lietuva. Traukdama šią dainą jaučiau, kaip visa Giria galingai suošė šnabždėdama: „na pagaliau žmonija vienijasi ir atsigręžia į gamtą, motiną žemę, protėvius... kad kiekvienas atsigręžiame į savo šaknis, širdis, į tai, kas mes esame“, – pasakoja mūsų mylima Danutė.


Ąžuolėlio laiminimas su Raimonda, Audrone, Vykinta, Sigita, Danute, Jurgita ir kt.

Atleisk, kad kartais trūksta mums sąmoningumo.
Negirdime, kai raudi ąžuolų netekus.
Medelį naują dovanojame,
Kaip atsiprašymą už skriaudą, padarytą Tau.
Suprast, kad klydom galim tik per patirtį.
Net jei skausmingą ir gėdingą tuo pačiu.
Žemele brangi, būk palaiminta,
Priimdama medelį dovanų.
Atleiskit, protėviai, kad vis dar nesuprantam. 
Kad medžiai - mūsų turtas ir garbė.
Tegul nauji medeliai džiugins ainius.
Lai Lietuva taps Ąžuolų kraštu. 
Juk ąžuolas tai išminties, stiprybės simbolis.
Kiekvienas tėvas savo vaikui linki to.
Mylėti visa, kas aplink, svarbiausia. 
Štai paslaptis, kurią visi nešiojamės širdy.

Jurgita Matuizienė  


(iš kairės) mylimos dangaus ir žemės dukros Vykinta, Audronė, Vėjūnė, Danutė, Raimonda, Jurgita

Norime pasidžiaugti MA-URI bendruomenės entuziazmu palaikyti ąžuolų sodinimo iniciatyvą ir tokiu būdu pagerbti Lietuvos gamtą ir miškus, išskirtinį dėmesį skiriant mūsų visų stiprybės ir galios palydovui – ąžuolui. Jis, kaip ir visi tądien pasodinti medžiai, buvo palaiminti širdžių ir atiduoti didžiųjų medžių globai. Šokome šventą MA-URI šokį Kotuku laimindami medį, vienybę ir stiprybę. Tokiu būdu kiekvienas esame palaiminti dangaus ir žemės, girios ir protėvių.

 
Kai eisite pro šalį, sutiksite mane, jauną ąžuolą

– KIA ORA! –

Visos nuotraukos yra MA-URI bendruomenės narių ir jų šeimų bei artimųjų.

     

© Ma-uri institutas  |  Versija spausdinimui  |  e-sprendimas: awocado  |  prisijungti
MA-URI